Kredyty dla Ukraińców – czy Ukrainiec dostanie kredyt w Polsce?

Kredyt lda Ukraińców

Ukraińcy stanowią obecnie liczną grupę obcokrajowców w Polsce. Nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy szukają możliwości w zakresie pracy, lepszych perspektyw i osiedlenia się na stałe. Już nikogo nie dziwi coraz większa ilość obcokrajowców pracujących w różnych miejscach. Władze nasze państwa również życzliwie patrzą na Ukraińców i starają się wprowadzać różnego rodzaju ułatwienia. Wystarczy tu wymienić prawa do stałego lub długoterminowego pobytu. Ilość osób z Ukrainy osiedlających się w Polsce nieustannie rośnie, zatem różne sektory gospodarki się na nich otwierają, w tym również banki posiadają oferty dedykowane właśnie osobom zza wschodniej granicy.

Czy Ukrainiec może otrzymać kredyt w banku w Polsce?

Na wstępie należy wyjaśnić, że osoby z Ukrainy mogą się ubiegać praktycznie o dowolny rodzaj kredytu oferowanego przez banki w Polsce. Mało tego, wiele banków ma przygotowaną specjalną ofertę na kredyt dla obcokrajowców. Jeśli chodzi o kryteria, jakie muszą spełniać Ukraińcy starający się o kredyt w Polsce, to są one takie same, jak w przypadku Polaków. Bank na wstępie sprawdza zdolność kredytową. W celu dokonania tej czynność, nasi sąsiedzi, podobnie jak my, powinni zebrać szereg różnego rodzaju dokumentów, choćby takich, jak wypełnione pisma, umowy dotyczące zatrudnienia i zawierające informacje o wysokości zarobków. Warto zaznaczyć, że dla części banków zadowalająca jest zdolność kredytowa na poziomie połowy różnicy między dochodami a wydatkami. Połowa pensji, która pozostaje kredytobiorcy, jest zdaniem banku wystarczająca do regularnego spłacania rat.

Kredyt gotówkowy dla Ukraińców

Jakie dokumenty musi dostarczyć Ukrainiec do banku, starając się o kredyt? Składając wniosek kredytowy, niezbędne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów, potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na rachunek lub w przypadku braku konta bankowego zaświadczenie z  ZUS-u o wysokości podstawy naliczania składek w okresie ostatnich 12 miesięcy. Oczywiście najlepszą opcją jest tu umowa o pracę na czas nieokreślony. Część banków podkreśla, że umowa na czas określony, umowa-zlecenie lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności własnej również nie przekreślają szans na uzyskanie kredytu.

Równie istotna jest także historia kredytowa. Jak wiadomo, banki czerpią informację z Biura Informacji Kredytowej. Odpowiednia zdolność kredytowa i historia kredytowa są niezwykle istotne w przypadku każdej osoby starającej się o kredyt gotówkowy w banku, bez względu na pochodzenie. Ukraińcy muszą dodatkowo przedłożyć dokument potwierdzający prawo do długookresowego lub stałego pobytu.

Kredyt hipoteczny dla Ukraińców

W związku z tym, że sporo Ukraińców wiąże swoją przyszłość z Polską i pragnie się tu osiedlić, to bardzo często starają się oni o uzyskanie kredytu hipotecznego. Czy kredyt mieszkaniowy dla Ukraińca jest możliwy do uzyskania? Banki przychylnie dziś patrzą na klientów z Ukrainy i nie stawiają im praktycznie żadnych dodatkowych wymagań. Pod względem wymagań finansowych, są oni traktowani tak samo, jak Polacy. Kredytobiorca z Ukrainy zobowiązany jest przedstawić niezbędne dokumenty i zaświadczenia, potwierdzające stałość zatrudnienia i wysokość uzyskiwanych stałych dochodów w walucie, w jakiej stara się o kredyt hipoteczny (najczęściej są to złotówki). Komisja Nadzoru Finansowego wydała zalecenia, z których jasno wynika, że uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej nie jest uzależnione od obywatelstwa kredytobiorcy.

Jedyna różnica dla obywateli Ukrainy ubiegających się o kredyt hipoteczny w Polsce polega na dostarczeniu dodatkowych dokumentów. Niezbędna będzie karta pobytu czasowego lub stałego. W przypadku posiadania karty pobytu stałego zezwolenie musi być aktualne jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy. Bank wymaga również zaświadczenia o zameldowaniu lub karty pobytu, potwierdzającej adres zameldowania. Niezbędne jest również podanie numeru PESEL, który jest otrzymywany po zameldowaniu się w Polsce i posiadanie ważnego paszportu. Warto podkreślić, że podobnie jak w przypadku Polaków ubiegających się o kredyt, Ukraińcy mogą być sprawdzani także w Biurze Informacji Gospodarczej. Najpewniejszym dla banku kredytobiorcą z Ukrainy jest osoba posiadająca kartę stałego pobytu oraz umowę o pracę na czas nieokreślony.

Banki przyznając kredyt hipoteczny Ukraińcom, podkreślają, że hipoteka stanowi wówczas równie solidne zabezpieczenie, jak w przypadku obywateli z Polski. Sąsiedzi zza wschodniej granicy mogą również liczyć na korzystniejsze warunki w przypadku kredytów hipotecznych aniżeli kredytów gotówkowych. Konieczne jest także, podobnie jak w przypadku Polaków, posiadanie minimum 10% wkładu własnego.

Ukraińcy a banki w Polsce

Warto podkreślić, że obecnie Ukraińcy stawią sporą grupę klientów w bankach. Banki dzisiaj nie robią problemów, mają jasno sprecyzowane warunki, specjalne opcje, a decyzje kredytowe są bardzo często rozpatrywane pozytywnie. Sąsiedzi zza wschodniej granicy muszą spełnić podobne kryteria, jak Polacy, z czego najważniejsze jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej oraz historii kredytowej. Dokumenty, jakie składa się wraz z wnioskiem kredytowym, również nie różnią się specjalnie od tych, które przedstawiają nasi rodacy. Każdy musi udokumentować uzyskiwanie legalnego dochodu w Polsce od minimum 3 miesięcy, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, okres ten się wydłuża nawet do 24 miesięcy. Do tego wszystkiego należy przedstawić kartę pobytu stałego lub długoterminowego.

Obecnie różne banki widzą spory potencjał w klientach z Ukrainy i stawiają na uproszczone procedury. Uzyskanie kredytu przez Ukraińca nie powinno zatem stanowić żadnego problemu.