Gwarancja de minimis dla firm Warszawa

Udzielana jest na zabezpieczenie spłaty kredytu finansującego bieżącą działalność gospodarczą udzielonego mikro, małemu albo średniemu przedsiębiorcy, który spełnia definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i posiada zdolność kredytową.
Gwarancje te udzielane są na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych i obrotowych, w tym w rachunku bieżącym w ramach Funduszu Gwarancyjnego Innowacyjna Gospodarka dostęp do finansowania dla przedsiębiorców nie mających wystarczającego majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu, nieobciążanie własnego majątku na rzecz banku udzielającego kredyt – przedsiębiorca ma
elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, niski koszt zabezpieczenia.

Gwarancja de minimis – to forma zabezpieczenia kredytu obrotowego, dla przedsiębiorcy niedysponującego wystarczającym zabezpieczeniem kredytu, posiadającym natomiast wystarczającą zdolność kredytową. Gwarancję de minimis zapewnia państwo. Gwarancja dedykowana jest mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorstwom. W imieniu państwa, gwarantem jest Bank Gospodarki Krajowej. W przypadku braku spłaty kredytu przez kredytobiorcę, zobowiązanie ureguluje Bank Gospodarki Krajowej, który zajmie się dalszymi krokami związanymi z odzyskaniem należność od kredytobiorcy.

Gwarancja de minimis – warunki

Warunki takiej gwarancji są ustalone z góry i prezentują się następująco:

– jest udzielana na maksymalnie 27 miesięcy,
– nie może przekroczyć 3,5 mln złotych oraz 60% kwoty kredytu obrotowego,
– nie obejmuje pozostałych kosztów związanych z kredytem, takich jak odsetki oraz pozostałe koszty naliczane przez banki,
– poręczeniem jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy.

W pierwszym roku brak jest kosztów związanych z jej uzyskaniem, następnie występuje konieczność zapłacenia prowizji w wysokości 0,5% gwarancji.

Dla jednego przedsiębiorcy, wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy euro, a w przypadku usług transportu drogowego 100 tysięcy euro. Do określenia bieżącej wysokości limitów, należy wliczyć pomoc z aktualnego roku oraz uzyskaną w poprzednich 2 latach kalendarzowych.

ZOBACZ POZOSTAŁĄ OFERTĘ DLA FIRM

opinie klientów

Doradztwo kredytowe Income ConsultingUmów się na bezpłatne spotkanie i zapytaj o możliwości finansowania