Gwarancja de minimis dla firm Warszawa

Udzielana jest na zabezpieczenie spłaty kredytu finansującego bieżącą działalność gospodarczą udzielonego mikro, małemu albo średniemu przedsiębiorcy, który spełnia definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i posiada zdolność kredytową.
Gwarancje te udzielane są na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych i obrotowych, w tym w rachunku bieżącym w ramach Funduszu Gwarancyjnego Innowacyjna Gospodarka dostęp do finansowania dla przedsiębiorców nie mających wystarczającego majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu, nieobciążanie własnego majątku na rzecz banku udzielającego kredyt – przedsiębiorca ma
elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, niski koszt zabezpieczenia.

Gwarancja de minimis – to forma zabezpieczenia kredytu obrotowego, dla przedsiębiorcy niedysponującego wystarczającym zabezpieczeniem kredytu, posiadającym natomiast wystarczającą zdolność kredytową. Gwarancję de minimis zapewnia państwo. Gwarancja dedykowana jest mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorstwom. W imieniu państwa, gwarantem jest Bank Gospodarki Krajowej. W przypadku braku spłaty kredytu przez kredytobiorcę, zobowiązanie ureguluje Bank Gospodarki Krajowej, który zajmie się dalszymi krokami związanymi z odzyskaniem należność od kredytobiorcy.

Gwarancja de minimis – warunki

Warunki takiej gwarancji są ustalone z góry i prezentują się następująco:

– jest udzielana na maksymalnie 27 miesięcy,
– nie może przekroczyć 3,5 mln złotych oraz 60% kwoty kredytu obrotowego,
– nie obejmuje pozostałych kosztów związanych z kredytem, takich jak odsetki oraz pozostałe koszty naliczane przez banki,
– poręczeniem jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy.

W pierwszym roku brak jest kosztów związanych z jej uzyskaniem, następnie występuje konieczność zapłacenia prowizji w wysokości 0,5% gwarancji.

Dla jednego przedsiębiorcy, wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy euro, a w przypadku usług transportu drogowego 100 tysięcy euro. Do określenia bieżącej wysokości limitów, należy wliczyć pomoc z aktualnego roku oraz uzyskaną w poprzednich 2 latach kalendarzowych.

Czym jest gwarancja de minimis?

Obecnie oferowanych jest mnóstwo różnych firm finansowania. Przedsiębiorcy niezwykle często od razu sięgają po kredyt, ale warto przyjrzeć się dodatkowo różnego rodzaju gwarancjom. Jedną z nich jest gwarancja de minimis dla firm. Dzięki temu pozyskiwanie pieniędzy jest nie tylko łatwiejsze, ale również i tańsze. Gwarancja de minimis dla firm jest to jedno z ułatwień, które jest udzielane w ramach pomocy publicznej. Służy ona zabezpieczeniu spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest ona przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancja de minimis opiera się na umowie Banku Gospodarstwa Krajowego z bankami komercyjnymi, a których usług korzystają przedsiębiorcy. Należy podkreślić, że nie jest to dotacja pieniężna, a jedynie gwarancja łącząca zarówno pomoc w ramach ogólnodostępnego programu, jak i narzędzie finansowe służące zabezpieczeniu spłaty kredytu. Bank Gospodarstwa Krajowego staje się gwarantem, który zabezpiecza. Bierze on na siebie odpowiedzialność w razie sytuacji, gdy przedsiębiorca traci płynność finansową i nie jest w stanie spłacać zobowiązań.

Jak wygląda gwarancja de minimis?

Gwarancja de minimis zabezpiecza do 60% kwoty kredytu zaciągniętego na okres maksymalny 27 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych. Co istotne, nie obejmuje ona kosztów związanych z kredytem oraz odsetek. Jeśli chodzi o kredyty inwestycyjne, to gwarancja jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy. Aby przedsiębiorca mógł się starać o gwarancję de minimis, musi on mieć zdolność kredytową i niektóre banki wymaga również minimum rocznego okresu prowadzenia działalności. Ten drugi warunek jest jednak uzależniony od konkretnego banku. Nowe firmy również mogą się starać o tego rodzaju zabezpieczenie. Pozwala ono spać spokojnie. Gwarancja de minimis dotyczy kredytów, które mogą być przeznaczone na wszystko to, co jest związane z aktualną działalnością mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

ZOBACZ POZOSTAŁĄ OFERTĘ DLA FIRM

opinie klientów

Doradztwo kredytowe Income Consulting Umów się na bezpłatne spotkanie i zapytaj o możliwości finansowania