Faktoring dla firm Warszawa

Faktoring – to specyficzna pożyczka, polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Zarówno w faktoringu niepełnym jak i pełnym przedsiębiorca niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży wysyła kopię faktury do faktora. W zamian otrzymuje środki pieniężne – zaliczkę w wysokości od 80% do 90% wystawionej faktury. Przed upływem terminu płatności firma posiada już środki finansowe na swoim koncie.

Odbiorca realizuje zapłatę za fakturę bezpośrednio na konto faktora. W przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania przez odbiorcę, dochodzeniem zapłaty zajmuje się bezpośrednio faktor. Po rozliczeniu transakcji, na konto przedsiębiorcy, przekazywana jest pozostała część nierozliczonej kwoty z faktury.

Na czym polega faktoring dla firm?

Faktoring dla firm to usługa finansowa zyskująca coraz większą popularność. Na czym ona polega? Firma faktoringowa wykupuje od klienta (a więc firmy lub przedsiębiorstwa) należności dotyczące sprzedaży (danych usług lub towaru). Określona firma dzięki temu ma środki finansowe od razu po wystawieniu faktury. Jest to oszczędność czasu i dodatkowo redukcja kosztów. Faktoring oznacza koniec problemów związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem należności. Wszystkim tym zajmą się eksperci, a właściciele firm mogą się skupić na swojej działalności. Współpraca z klientami przebiega bezproblemowo, a ryzyko związane z niewypłacalnością jest zminimalizowane. Wszelkiego rodzaju procedury są uproszczone, a przyznawanie środków finansowych przebiega bardzo szybko. Warto wspomnieć, że faktoring dla firm oznacza również profesjonalizm i zwiększenie konkurencyjności. W końcu zaproponowanie natychmiastowych terminów płatności jest niezwykle kuszące. Usługa faktoringu dla firm ma charakter kompleksowy.

Faktoring dla firm – dla kogo?

Faktoring dla firm to odpowiednie rozwiązanie praktycznie we wszystkich branżach na rynku. Sprawdza się w przypadku regularnej sprzedaży do stałego grona klientów, ale nie tylko. Sprawia ono, że mamy gwarancję regularnego wykonywania wpłat. Z opcji tej bardzo często korzystają firmy potrzebujące elastycznego źródła finansowanie. Jest ona idealna również w przypadku zmieniających się potrzeb – faktoring praktycznie automatycznie się dopasowuje. Firmy stosujące praktykę odroczenia terminów płatności i poszukują czegoś innego aniżeli kredyt, również chętnie skorzystają z takiej formy finansowania. Rozwiązanie tego typu ogranicza ryzyko związane z niewypłacalnością, a z drugiej strony nie obciąża budżetu firmy oraz jest łatwo dostępne. Faktoring dla firm nie wymaga zabezpieczeń, które są w dalszym ciągu stosowane w przypadku kredytów. Sam faktoring poprawia również płynność finansową, gdyż oznacza natychmiastowy zastrzyk gotówki. Dzięki temu pozbywamy się problemu zablokowanych środków w niezapłaconych fakturach.

Faktoring niepełny

W przypadku faktoringu niepełnego w sytuacji niewypłacalności kontrahenta, ryzyko znajduje się po stronie przedsiębiorcy. W takim przypadku faktorant jest zmuszony do zwrotu wcześniej wypłaconej przez faktora zaliczki. Koszt obsługi takiego finansowania jest wyższy niż koszt kredytu, ale bardziej dostępny.

Factoring Niepełny to pakiet usług polegający na kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami Klienta oraz finansowaniu jego bieżącej działalności.

Bank finansuje wierzytelności Klienta nie przejmując ryzyka braku płatności ze strony kontrahenta. Oznacza, to że w przypadku braku płatności ze strony kontrahenta w okresie tolerowanego opóźnienia (maksymalnie 30 dni po terminie płatności faktury) Bank żąda zwrotu wypłaconych środków od Klienta:

  • nabywaniu wierzytelności,
  • administrowaniu wierzytelnościami,
  • ewidencjonowaniu nabytych wierzytelności,
  • prowadzeniu rozliczeń,
  • monitorowaniu terminowości spłat i zagrożeń spłat należności,
  • finansowaniu nabytych wierzytelności,
  • dostarczeniu Klientowi systemu raportowego.

Faktoring pełny

W faktoringu pełnym ryzyko, w przypadku niewypłacalności kontrahenta znajduje się po stronie faktora. W zamian za przejęcie ryzyka, faktor pobiera wyższe opłaty niż w przypadku faktoringu niepełnego. Opłaty te związane są z ewentualnymi czynnościami egzekucyjnymi dochodzenia należności.

Faktoring Pełny z Ubezpieczeniem znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa przy współpracy z dotychczasowymi i nowymi partnerami handlowymi.

W ramach Faktoringu Pełnego z Ubezpieczeniem Bank świadczy na rzecz Klienta czynności polegające na przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

ZOBACZ POZOSTAŁĄ OFERTĘ DLA FIRM

opinie klientów

Doradztwo kredytowe Income Consulting Umów się na bezpłatne spotkanie i zapytaj o możliwości finansowania