Kredyt obrotowy dla firm Warszawa

Kredyt w rachunku bieżącym (obrotowy) – przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności firmy. Na rynku bankowym, kredyt obrotowy dostępny jest w formie kredytu obrotowego ratalnego lub odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym. Każdorazowo ustalany jest on na podstawie analizy sytuacji przedsiębiorstwa oraz przedstawionych dokumentów finansowych za okres bieżący i lata poprzednie. Analizie poddany jest również staż firmy na rynku oraz ewentualne zadłużenia w instytucjach takich jak Urząd Skarbowy, ZUS oraz inne banki. W przypadku bardzo dobrej oceny przyszłego kredytobiorcy, kredyt taki może być udzielony bez zabezpieczeń.

Kredyt obrotowy dla firm – ratalny

Kredyt obrotowy ratalny – to kredyt jednorazowy i nieodnawialny. Udzielany jest on na okres dłuższy niż 1 rok. Regulowany jest w stałych ratach kapitałowo – odsetkowych. Standardowo kredyt spłacany jest w stałych ratach miesięcznych, w szczególnych przypadkach banki dopuszczają również i inne formy, takie jak raty kwartalne, nieregularne lub ustalane indywidualnie. Kredyt taki może występować w formie kredytu niecelowego i celowego.

W przypadku kredytu niecelowego nie ma potrzeby określania przeznaczenia kredytu. W związku z tym nie ma również potrzeby przedstawiania biznes planu oraz sprawozdań z jego realizacji. Natomiast kredyt celowy obarczony jest większą ilością dokumentów niezbędnych do przedłożenia w banku, w celu jego uzyskania. Może być on przeznaczony tylko i wyłącznie na cel określony we wniosku i zgodny z biznes planem. Inne przeznaczenie, niż określone w powyższych dokumentach,wiąże się z natychmiastowym zwrotem kredytu wraz z karą określoną w umowie. Realizacja kredytu może występować w formie transz lub też wypłaty jednorazowej.

Kredyt obrotowy dla firm w odnawialnej linii kredytowej

Kredyt w odnawialnej linii kredytowej – jest przyznawany przez banki przeważnie na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Podstawowym kryterium udzielenia takiego kredytu są obroty w rachunku bieżącym oraz sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Nie ma również potrzeby określenia przeznaczenia kredytu. Linia kredytowa spłacana jest z bieżącego regulowania zobowiązań przez kontrahentów. W okresie obowiązywania kredytu, linia kredytowa może być wielokrotnie spłacana i wykorzystywana ponownie, do wysokości przyznanego limitu.

Kredyt obrotowy dla firm – co to jest?

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z ponoszeniem ogromnych kosztów na bieżące wydatki, rozwój i nie tylko. Dbając o każdy aspekt funkcjonowania, nieraz nie jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji, kiedy brakuje środków na opłacenie wszystkich bieżących zobowiązań. Właśnie wówczas kredyt obrotowy jest najlepszą opcją. Stanowi on formę finansowania aktualnej działalności. Należy podkreślić, że środki, które otrzymujemy w ramach kredytu obrotowego, muszą być przeznaczone na bieżące potrzeby – np. na aktualne faktury, towar itp. Nie można ich wykorzystywać do spłaty zobowiązań z tytułu rachunków, które powinniśmy opłacić już jakiś czas temu. Posiadając taki produkt finansowy, zapewniamy firmie płynność finansową bez względu na sytuację. Nie popadamy w większe tarapaty i tym samym nie nabijamy sobie kolejnych zaległości. Z kredytu obrotowego, bardzo często korzystają małe i średnie firmy. Warto podkreślić, że niejednokrotnie umożliwia on odpowiednie funkcjonowanie całego biznesu. Tego rodzaju wsparcie finansowe mogą ochronić przed destabilizacją, a tym samym przed spadkiem jakości proponowanych usług czy też produktów. Każda firma wie, że podstawą jej odpowiedniego działania jest dobra i stabilna sytuacja.

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt obrotowy dla firm?

Warunki kredytu obrotowego dla firm są ustalane indywidualnie, w zależności od tego, w jakiej sytuacji znajduje się konkretna firma. Chodzi tu o kondycję finansową, ale również o zabezpieczenia, jakimi firma dysponuje. Poszczególne banki proponują ciekawe i korzystne opcje zarówno dla firm, które są obecne na rynku od dawna, jak i dla tych, które są start-upami. Dzięki temu nawet, jeśli dopiero co rozpoczynamy rozkręcać biznes, to mamy szansę, aby się przebić. W zależności od sytuacji, możemy wybierać spośród kredytu obrotowego na rachunku bieżącym lub na rachunku kredytowym. Pierwsza opcja polega na otrzymaniu limitu zadłużenia, który zalicza się do bieżącego rachunki. Umożliwia on spłatę aktualnych zobowiązań do określonego limitu kredytowego. Kredyt obrotowy na rachunku kredytowym jest nieco bardziej skomplikowany, gdyż wymaga stworzenia biznesplanu. Z drugiej jednak strony, jest to rozwiązanie, na które decydują się przedsiębiorcy chcący poczynić określonego inwestycje.

ZOBACZ POZOSTAŁĄ OFERTĘ DLA FIRM

opinie klientów

Doradztwo kredytowe Income Consulting Umów się na bezpłatne spotkanie i zapytaj o możliwości finansowania