Kredyt obrotowy dla firm Warszawa

Kredyt w rachunku bieżącym (obrotowy) – przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności firmy. Na rynku bankowym, kredyt obrotowy dostępny jest w formie kredytu obrotowego ratalnego lub odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym. Każdorazowo ustalany jest on na podstawie analizy sytuacji przedsiębiorstwa oraz przedstawionych dokumentów finansowych za okres bieżący i lata poprzednie. Analizie poddany jest również staż firmy na rynku oraz ewentualne zadłużenia w instytucjach takich jak Urząd Skarbowy, ZUS oraz inne banki. W przypadku bardzo dobrej oceny przyszłego kredytobiorcy, kredyt taki może być udzielony bez zabezpieczeń.

Kredyt obrotowy dla firm – ratalny

Kredyt obrotowy ratalny – to kredyt jednorazowy i nieodnawialny. Udzielany jest on na okres dłuższy niż 1 rok. Regulowany jest w stałych ratach kapitałowo – odsetkowych. Standardowo kredyt spłacany jest w stałych ratach miesięcznych, w szczególnych przypadkach banki dopuszczają również i inne formy, takie jak raty kwartalne, nieregularne lub ustalane indywidualnie. Kredyt taki może występować w formie kredytu niecelowego i celowego.

W przypadku kredytu niecelowego nie ma potrzeby określania przeznaczenia kredytu. W związku z tym nie ma również potrzeby przedstawiania biznes planu oraz sprawozdań z jego realizacji. Natomiast kredyt celowy obarczony jest większą ilością dokumentów niezbędnych do przedłożenia w banku, w celu jego uzyskania. Może być on przeznaczony tylko i wyłącznie na cel określony we wniosku i zgodny z biznes planem. Inne przeznaczenie, niż określone w powyższych dokumentach,wiąże się z natychmiastowym zwrotem kredytu wraz z karą określoną w umowie. Realizacja kredytu może występować w formie transz lub też wypłaty jednorazowej.

Kredyt obrotowy dla firm w odnawialnej linii kredytowej

Kredyt w odnawialnej linii kredytowej – jest przyznawany przez banki przeważnie na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Podstawowym kryterium udzielenia takiego kredytu są obroty w rachunku bieżącym oraz sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Nie ma również potrzeby określenia przeznaczenia kredytu. Linia kredytowa spłacana jest z bieżącego regulowania zobowiązań przez kontrahentów. W okresie obowiązywania kredytu, linia kredytowa może być wielokrotnie spłacana i wykorzystywana ponownie, do wysokości przyznanego limitu.

ZOBACZ POZOSTAŁĄ OFERTĘ DLA FIRM

opinie klientów

Doradztwo kredytowe Income ConsultingUmów się na bezpłatne spotkanie i zapytaj o możliwości finansowania