Gwarancja bankowa dla firm Warszawa

Jest nieodwołalnym zobowiązaniem banku do wypłacenia Beneficjentowi gwarancji określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby Zleceniodawca gwarancji nie wypełnił zobowiązań wynikających z umowy handlowej zawartej z Beneficjentem gwarancji. Rodzaje gwarancji bankowych: Gwarancja terminowej zapłaty; Gwarancja przetargowa (wadialna); Gwarancja dobrego wykonania kontraktu; Gwarancja zapłaty czynszu; Gwarancja zapłaty rat leasingowych; Gwarancja zwrotu zaliczki; Gwarancja akcyzowa; Gwarancja celna Gwarancja spłaty kredytu/pożyczki; Gwarancja loteryjna.

Gwarancja bankowa – to pisemne zobowiązanie banku do spłaty zobowiązań przedsiębiorcy w przypadku, gdy nie może się on wywiązać z zawartej umowy z kontrahentem. Można nią zabezpieczyć:
– spłatę kredytu,
– spłatę zobowiązania za zakupione towary lub usługi,
– dobre wykonanie kontraktu,
– zwrot zaliczki,
– zobowiązania celne (także tranzytowe),
– przetargi (wadia),
– zapłaty rat leasingowych,
– zobowiązania podatkowe w tym z tytułu akcyzy.

Czym jest gwarancja bankowa dla firm?

Gwarancja bankowa dla firm to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, które jest dzisiaj powszechnie stosowane. W drugiej strony, sporo firm nie do końca wie, jak działa gwarancja bankowa, na czym polega gwarancja bankowa. Jest to nic innego, jak pisemne zobowiązanie się banku, że w razie określonych okoliczności przejmuje na siebie zobowiązania. Warto podkreślić, że tego rodzaju produkt jest oferowany wyłącznie przez banki. Opcja ta zapewnia spokój przy prowadzeniu interesów, zwłaszcza w okresie wahań na rynku i innych czynników destabilizujących. Tego typu rozwiązanie jest oferowane zarówno małym, jak i średnim i dużym firmom. Gwarancja bankowa dla firm to także większa wiarygodność w oczach naszych klientów biznesowych. Oznacza, że jesteśmy godni zaufania i potrafimy się zabezpieczyć na każdą okoliczność. Wyróżnia się dwa rodzaje gwarancji bankowej. Gwarancja bankowa warunkowa wymaga, jak sama nazwa wskazuje, spełnienia przez firmę określonego z góry warunku. Gwarancja bezwarunkowa nie wymaga już żadnego warunku.

Kiedy warto skorzystać z gwarancji bankowej dla firm?

Gwarancja bankowa dla firm może przydać się w wielu różnych okolicznościach. Nigdy nie wiemy, kiedy coś może pójść nie tak, lub też kiedy będzie nam potrzebne dodatkowe poręczenie. Nieraz jest to niezbędne w celu rozwoju interesów. Niekiedy realizacja założonego celu lub też transakcja nie są możliwe bez dodatkowego zabezpieczenia. Sama gwarancja bankowa może mieć różną postać. Może to być zabezpieczenie spłaty kredytu, zapłata za określony towar lub za wykonanie usług i nie tylko. Obecnie sporo różnych banków oferuje tego rodzaju produkt finansowy. Jaka kwota wchodzi tu w grę? Ogólnie jest to uzależnione od zdolności danego przedsiębiorcy. Sprawdzenie wiarygodności bywa kluczowe. Sama procedura uruchomienia nie jest szczególnie skomplikowana. Każda firma zdaje sobie sprawę, że nierzadko wiele transakcji handlowych jest możliwych tylko dzięki temu, że posiada się gwarancję bankową- właśnie dlatego jest to obecnie tak popularne rozwiązanie.

Gwarancja bankowa dla firm – zabezpieczenie

Na podstawie dokumentów finansowych firmy, bank bada zdolność kredytową i na tej podstawie udziela pisemnej gwarancji. Zabezpieczeniem gwarancji może być weksel in blanco, zastaw albo hipoteka.

ZOBACZ POZOSTAŁĄ OFERTĘ DLA FIRM

opinie klientów

Doradztwo kredytowe Income Consulting Umów się na bezpłatne spotkanie i zapytaj o możliwości finansowania