Gwarancja COSME dla firm Warszawa

Gwarancje te są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji de minimis oferowanej w tej formule. Gwarancja COSME zabezpieczy spłatę 80% wartości kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, przy czym maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tysięcy zł. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Oferujemy brak konieczności zastawiania własnego majątku, niską prowizję za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku oraz uproszczone procedury – wniosek o udzielenie gwarancji jest składany w momencie wniosku kredytowego.

Gwarancja COSME udzielana jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) powołanego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji w gospodarkę Unii Europejskiej oraz zapewnienia korzystnego dostępu do finansowania. Dedykowana jest mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorstwom na finansowanie bieżącej oraz inwestycyjnej działalności. W imieniu państwa  gwarantem jest Bank Gospodarki Krajowej. W przypadku braku spłaty kredytu przez kredytobiorcę, zobowiązanie ureguluje Bank Gospodarki Krajowej, który zajmie się dalszymi krokami związanymi z odzyskaniem należność od kredytobiorcy.

Gwarancja COSME – dostępność

Gwarancja COSME dostępna jest niezależnie od gwarancji de minimis. Warunki gwarancji ustalone są z góry i prezentują się następująco:
– jest udzielana maksymalnie na okres do 27 miesięcy, w przypadku kredytów na działalność bieżącą,
natomiast w przypadku kredytów inwestycyjnych maksymalny okres może wynieść do 99 miesięcy,
– nie może przekroczyć 80% wysokości zabezpieczanego kredytu,
– kredyt zabezpieczony tą gwarancją nie może przekroczyć kwoty 600 tysięcy złotych,
– do kwoty gwarancji nie wlicza się odsetek oraz pozostałych kosztów związanych z kredytem,
– poręczeniem jest weksel własny in blanco kredytobiorcy.

Gwarancja może zabezpieczać nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne do maksymalnej wysokości 600 tysięcy złotych. Koszt gwarancji kształtuje się na poziomie 1% rocznie.

ZOBACZ POZOSTAŁĄ OFERTĘ DLA FIRM

opinie klientów

Doradztwo kredytowe Income ConsultingUmów się na bezpłatne spotkanie i zapytaj o możliwości finansowania