Kredyt inwestycyjny dla firm Warszawa

Przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kredyt inwestycyjny pozwala sfinansować nakłady na odtworzenie lub zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych. Jest idealnym rozwiązaniem gdy planujesz rozbudować i
zmodernizować swoją firmę. Można nim finansować zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym z przeznaczeniem na cele związane z działalnością firmy na budowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację lub modernizację lokalu lub budynku użytkowego wraz z gruntem z którym ten lokal/budynek jest trwale związany. Kredytem inwestycyjnym można również sfinansować zakup pojazdów, środków trwałych, wyposażenia, linii technologicznych i maszyn lub refinansować kredyt z innego banku.

Kredyt inwestycyjny dla firm – to kredyt przeznaczony na zwiększenie aktywów trwałych przedsiębiorstwa. Należą do nich wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe. W ramach rzeczowych środków trwałych kwotę kredytu możemy przeznaczyć na zakup, budowę i rozbudowę budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością, zakup i modernizację maszyn i urządzeń, środków transportu i pozostałych środków trwałych.

Natomiast w ramach wartości niematerialnych i prawnych możemy przeznaczyć kredyt na nabycie nowych technologii, wartości niematerialnych i prawnych, papierów wartościowych, udziałów w innych firmach, praw autorskich czy praw do patentu. Wraz z dokumentami finansowymi przedsiębiorstwa, firma przedstawia analizę efektywności inwestycji oraz plan jej zyskowności. Wkład własny przedsiębiorstwa kształtuje się na poziomie 5% do 20 % planowanej inwestycji. Przy dodatkowym zabezpieczeniu, niektóre banki mogą
sfinansować 100% przedsięwzięcia. Kredyty te udzielane są na okres nawet do 15 lat.

ZOBACZ POZOSTAŁĄ OFERTĘ DLA FIRM

opinie klientów

Doradztwo kredytowe Income ConsultingUmów się na bezpłatne spotkanie i zapytaj o możliwości finansowania