Akredytywa dla firm Warszawa

Jeśli prowadzisz działalność handlową bądź usługową i często nawiązujesz nowe kontakty handlowe, akredytywa jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Będzie ona zabezpieczeniem transakcji z kontrahentami, których wiarygodności nie możesz potwierdzić, a także gdy kontakty z
obecnymi kontrahentami się pogorszyły. Ponadto, akredytywa jest nieodzownym narzędziem ochrony Twojego biznesu, gdy sytuacja polityczna bądź ekonomiczna kraju kontrahenta jest mało stabilna. Akredytywa to pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi (eksporterowi) określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie przez eksportera odpowiednich dokumentów transportowych stwierdzających wywiązanie się z kontraktu handlowego. Termin przedstawienia dokumentów jest zarazem terminem ważności akredytywy.

Akredytywa – to instrument finansowy wykorzystywany w transakcjach międzynarodowych

Akredytywa zabezpiecza obie strony kontraktu handlowego. Na jej podstawie bank zapewnia wypłatę gotówki w zamian za otrzymanie wykazanych w akredytywie dokumentów. Należą do nich: faktura handlowa, dokumenty ubezpieczeniowe, certyfikat pochodzenia, morski list przewozowy, kwit sternika, samochodowy list przewozowy, lotniczy list przewozowy czy wtórnik kolejowego listu przewozowego. Przebieg płatności w formie akredytywy jest realizowany według następujących, po sobie kroków:

– kontrahenci zawierają umowę, w której formą płatności za towar jest akredytywa,
– kupujący zgłasza w swoim banku zlecenie otwarcia akredytywy na rzecz sprzedającego i zabezpiecza ją finansowo,
– bank kupującego zawiadamia bank sprzedającego o otwarciu akredytywy, ten sprawdza prawdziwość zgłoszonej mu akredytywy i przekazuje ją sprzedającemu,
– sprzedający wysyła towar, kompletuje dokumenty wymagane w akredytywie i składa je w swoim banku,
– bank sprzedającego sprawdza dokumenty i wysyła je do banku kupującego,
– bank kupującego sprawdza poprawność dokumentów, jeżeli są zgodne z warunkami podpisanej akredytywy, przesyła zapłatę do banku sprzedającego,
– bank kupującego przekazuje dokumenty kupującemu,
– bank sprzedającego przekazuje zapłatę sprzedającemu.

Akredytywa dla firm – minimalizacja ryzyka handlowego transakcji

Akredytywa to opcja, na którą decyduje się coraz więcej firm. Mimo rosnącej popularności tego typu rozwiązań, w dalszym ciągu sporo osób zadaje sobie pytanie: Czym jest akredytywa dla firm? Otóż jest to często spotykana forma płatności, która dotyczy rozliczeń zarówno transakcji zagranicznych, jak i krajowych. Stosuje się ją, gdyż redukuje ryzyko. Jak wiadomo, różnego rodzaju rozliczeniom mogą towarzyszyć niejasne sytuacje typu wątpliwa jakość produktów, niedotrzymanie warunków, niedotrzymywanie terminów płatności, opóźnienia, brak wpłaty itd. Zdarza się to niezwykle często, dlatego też dobrze jest się odpowiednio zabezpieczyć. Akredytywa to pisemne zobowiązanie banku do wypłaty danemu odbiorcy wskazanej kwoty. Oczywiście są tu zachowane wszelkie terminy i inne postawienia umowy. Tego rodzaju instrument finansowy jest sporym ułatwieniem dla obydwu stron transakcji. Jak działa akredytywa? Otóż zleceniodawca, czyli kupujący zleca akredytywę. Następnie bank otwiera akredytywę. Sprzedający z kolei jest informowany przez swój bank o otwarciu akredytywy. Jasny i konkretny schemat działania zabezpiecza interesy i pozwala spać spokojnie, bez obaw o swoje interesy.

Różne formy akredytywy

Akredytywa dla firm mogą mieć różne formy, dlatego możliwe jest dopasowanie ich do konkretnych potrzeb. Gwarantują one pewność uzyskania zapłaty tuż po przedstawieniu wszystkich dokumentów. Jeśli prowadzisz firmę, to zadbaj odpowiednio o swoje interesy. Doradcy finansowi przedstawią Ci różne opcje akredytyw oferowane przez banki. Dzięki temu otrzymasz doprecyzowaną informację dotyczącą tego, która z nich będzie dla Ciebie najlepsza. Akredytywa dla firm to rozwiązanie coraz częściej stosowane przez wszystkie podmioty, które chcą w pewny sposób zabezpieczyć swoje interesy. Dzięki temu, wszelkie zobowiązania płatnicze są chronione. Akredytywa to znakomita opcja w przypadku każdej firmy pragnącej ograniczyć ryzyko do minimum. Można wyróżnić wiele rodzajów akredytyw: np. gotówkową, dyskontową, akceptacyjną, gwarancyjną, odwołalną, nieodwołalną, przenośną, nieprzenośną, potwierdzoną, negocjacyjną. Rozwiązanie to jest stosowane także przy nowych partnerach biznesowych. Dzięki akredytywie można spać spokojnie. Gwarantuje ona bowiem bezpieczeństwo transakcji w każdej sytuacji, również na wypadek ryzyka związanego np. z sytuacją polityczną i gospodarczą w kraju importera.

ZOBACZ POZOSTAŁĄ OFERTĘ DLA FIRM

opinie klientów

Doradztwo kredytowe Income Consulting Umów się na bezpłatne spotkanie i zapytaj o możliwości finansowania