Czy dziecko wpływa na zdolność kredytową?

Czy dziecko wpływa na zdolność kredytową?

Banki posiadają z góry określone procedury, które decydują, czy kredytobiorca otrzyma pozytywną decyzję kredytową, czy niekoniecznie. Zdolność kredytowa jest uzależniona od wielu czynników. Jednym z nich jest ilość osób w gospodarstwie domowym. Warto wziąć pod uwagę fakt, że powiększenie rodziny wpływa na zdolność kredytową. Jak wygląda to w praktyce? Czy rodzina z dziećmi może uzyskać kredyt? Czy lepiej zaciągnąć kredyt przed powiększeniem się rodziny? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to kluczowe pojęcie dla banku, ale też dla kredytobiorcy. To ona ma wpływ na ostateczną decyzję dotyczącą naszego wniosku. Im wyższa zdolność kredytowa potencjalnego klienta, tym mniejsze ryzyko dla banku. Prawdopodobieństwo niespłacenia zobowiązania przez takiego klienta minimalizuje się. Odpowiednia zdolność kredytowa oznacza dla Ciebie większą szansę na pozytywną decyzję ze strony banku. Czy istnieją jednak sposoby, by jeszcze bardziej podnieść swoją wiarygodność, a tym samym przekonać analityków do tego, by Twój wniosek rozpatrzyli pozytywnie? Oczywiście każdy bank ma swoje procedury, niemniej istnieje kilka informacji, z których musisz sobie zdawać sprawę. Ogromną rolę pełni wysokość dochodu, źródło i regularność otrzymywania dochodu, Twoje zobowiązania kredytowe, w tym również karta kredytowa. Innymi istotnymi wytycznymi jest okres kredytowania, rodzaj rat przypisanych do kredytu, o jaki wnioskujemy (np. raty równe lub malejące), wysokość wkładu własnego, wiek, ilość osób w gospodarstwie domowym i przede wszystkim dotychczasowa historia kredytowa. Należy jednak podkreślić, że czynniki, które zostaną sprawdzone przez bank, są indywidualnie ustalane. Niektóre banki mogą również wziąć pod uwagę stan cywilny, wykształcenie, zawód, stanowisko pracy, staż pracy. Decyzja odmowna z jednego banku nie musi oznaczać, że taką samą decyzję otrzymamy z innego. Część może bowiem pozytywnie rozpatrzyć wniosek, podczas gdy inne już na starcie go odrzucą.

Koszty utrzymania gospodarstwa domowego a decyzja kredytowa

Jednym z najważniejszych, z punktu widzenia banku, czynników są koszty utrzymania Twojego gospodarstwa domowego. Oczywiście liczy się proporcja pomiędzy zarobkami a kosztami utrzymania. Jako zdolność kredytową rozumie się wartość, która pozwala spłacić kredyt oraz odsetki w określonym czasie. W praktyce wygląda to tak, że osoba posiadająca określoną zdolność kredytową jest w stanie ze swojej pensji pokryć miesięczne raty kredytu, o który się ubiega, ale też swoje koszty bieżące. Zdolność kredytowa jest analizowana w przypadku każdego kredytu – zarówno hipotecznego, inwestycyjnego, jak i np. konsumpcyjnego.

Warto mieć świadomość, że bank analizując te dane, posługuje się informacjami z Głównego Urzędu Statystycznego. Przykładowo, według tej dokumentacji, bank przyjmuje, że koszty utrzymania singla wynoszą około 1200 zł. W przypadku rodziny jest inaczej. Bank przyjmuje, że w małżeństwie koszty utrzymania na jedną osobę wynoszą od około 600 do 1000 zł miesięcznie. Jednocześnie większa rodzina to automatycznie większe koszty utrzymania. Każde pojawiające się w rodzinie dziecko, podnosi koszty utrzymania rodziny, a tym samym obniża zdolność kredytową. Program 500+ nie wpływa na zwiększenie zdolności kredytowej. Tym samym, powiększenie rodziny może mieć niebagatelne znaczenie dla banku rozpatrującego nasz wniosek.

Czy dziecko obniża zdolność kredytową?

Nieraz słyszy się twierdzenia, że kredyt hipoteczny powinno się zaciągnąć jeszcze przed powiększeniem rodziny. Niestety, ale dziecko obniża zdolność kredytową rodziców i to w większości banków. Instytucje finansowe przyjmują, że koszt utrzymania dodatkowego członka rodziny oscyluje do około 700 zł.

Analizując naszą indywidualną sytuację, banki zwracają również uwagę na to, w jakim wieku jest dziecko. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku dzieci uczących się, a inaczej w przypadku tych, które np. dopiero co się urodziły lub też uczęszczają do żłobka lub przedszkola. Jeśli mamy dziecko pełnoletnie, to zdolność kredytowa się inaczej analizowana. Bank rozpatrując decyzję kredytową, na ogół nie bierze pod uwagę dzieci, które już pracują. Pełnoletnie dziecko, które się uczy, jest tratowane jako domownik. Z kolei pracujące dzieci nie obniżają zdolności kredytowej. Należy podkreślić, że przy informacjach o dzieciach, nie warto oszukiwać. Bank bowiem i tak wszystko podda dokładnej weryfikacji i w rezultacie bezproblemowo oceni stan faktyczny.

Zdolność kredytowa singla i rodziny

Jak w praktyce wygląda sytuacja, kiedy o kredyt ubiega się singiel i rodzina? Generalnie na temat krążą różne opinie. Jak wiadomo, wszystko jest uzależnione od indywidualnych zarobków. Na ogół jednak, różnice dotyczące zdolności kredytowej singla a np. małżeństwa mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent. Warto wspomnieć, że bezdzietne małżeństwo stanowi dla banku przykład idealnych kredytobiorców. Tym samym małżeństwo wspólnie występujące o spory kredyt np. hipoteczny jest bardziej wiarygodne aniżeli singiel. Dlaczego? Otóż z jednej strony mamy dochód dwójki osób, a tym samym inaczej rozkładają się koszty utrzymania, a z drugiej jedną osobę, od której wszystko jest uzależnione. Jak zostało wspomniane powyżej, średni koszt utrzymania osoby samotnej wynosi ok. 1200 zł, zaś w przypadku związku na jedną osobę przyjmuje się około 600 do 800 zł. Jest zatem oczywiste, że małżeństwo w oczach banku to atrakcyjny kredytobiorca.

Ubiegając się o kredyt, warto już na wstępie dowiedzieć się, jakie wymogi w poszczególnych bankach musimy spełnić. Dzięki temu będziemy się orientować, które oferty są w naszym przypadku najkorzystniejsze.