Zdolność kredytowa – do czego jest potrzebna?

Zdolność kredytowa - do czego jest potrzebna

Zdolność kredytowa to kluczowy czynnik decydujący o tym, czy zostaniemy nam udzielony kredyt, czy może bank odrzuci nasz wniosek. Na ten parametr składa się szereg różnych rzeczy. Co ważne – na większość z nich mamy wpływ, dlatego też jeszcze przez wybraniem się do banku, warto wszystko szczegółowo sprawdzić.

 • Czym jest zdolność kredytowa?
 • Ocena zdolności kredytowej – jakie czynniki są brane pod uwagę?
 • Kredyt bez zdolności kredytowej – czy to możliwe?

W artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa – co to?

Bank, udzielając kredytu, bierze pod uwagę szereg różnych czynników. Każda decyzja jest szczegółowo przeanalizowana. Udzielenie kredytu jest uzależnione od zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa to z definicji prawdopodobieństwo, z jakim kredytobiorca spłaci zaciągnięte zobowiązanie wraz z odsetkami, w terminie ustalonym w umowie. Może być ona określana również jako maksymalna kwota kredytu, jaką można zaciągnąć w danym banku.

Definicje te obrazują, jak istotna jest zdolność kredytowa w kontekście decyzji banku.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to kluczowe pojęcie dla każdego kredytobiorcy. W końcu od tego zależy, czy otrzyma on kredyt, czy też nie. Samo badanie zdolności kredytowej jest skomplikowanym procesem. Każdy bank bierze pod podobne parametry, do których zalicza się:

 • wysokość dochodów,
 • rodzaj umowy o pracę,
 • wiek kredytobiorcy,
 • aktualnie zobowiązania finansowe,
 • ilość osób w gospodarstwie domowym,
 • wysokość wkładu własnego,
 • wysokość kredytu, o który się wnioskuje,
 • okres spłaty kredytu,
 • miesięczne koszty utrzymania,
 • historia kredytowa.

Im wyższa zdolność kredytowa, tym mniejsze ryzyko dla banku. Dlaczego? Otóż prawdopodobieństwo tego, że zobowiązanie nie będzie spłacane, jest wówczas minimalizowane. Posiadanie zdolności kredytowej to większa szansa na pozytywną decyzję banku.

Jak zatem przekonać do siebie analityków bankowych i podnieść swoją zdolność kredytową? Każdy bank ma swoje wewnętrzne procedury. Decyzja odmowna z jednego banku nie oznacza wcale decyzji negatywnej z innego. Jeden bank może pozytywnie rozpatrzyć wniosek odrzucony przez inny.

Rzeczy, które zostaną sprawdzone przez bank, są indywidualnie ustalane. Część instytucji bierze pod uwagę np. stan cywilny, wykształcenie, zawód, stanowisko pracy, staż pracy; podczas gdy inne niezupełnie. Istnieją jednak czynniki priorytetowe. Do nich zaliczane są wskaźniki takie, jak wysokość dochodu, jego źródło i regularność. Do tego dochodzą Twoje zobowiązania kredytowe, w tym także karta kredytowa i debetowa. Na analizę zdolności wpływa też okres kredytowania, rodzaj rat kredytu (rosnące lub malejące), wkład własny, ilość osób w gospodarstwie domowym, jak również dotychczasowa historia kredytowa.

Ocena zdolności kredytowej

Analiza zdolności kredytowej jest dzielona na dwie części – ilościową i jakościową

– Analiza ilościowa

To porównywanie przychodów i wydatków w skali miesiąca. Analityk na tej podstawie ocenia, czy potencjalny kredytobiorca może sobie pozwolić na spłatę kredytu. Analiza ilościowa dotyczy sytuacji finansową kredytobiorcy, czyli:

 • miesięczne dochody

Wysokość dochodów jest analizowana w zestawieniu z wydatkami. Wysokie wynagrodzenie wcale nie jest gwarancją otrzymania pozytywnej decyzji banku.

 • miesięczne koszty utrzymania

Większe szanse na kredyt ma osoba, która nie wydaje miesięcznie większości wynagrodzenia.

 • zobowiązania kredytowe

Chodzi tu również o zadłużenia z kart kredytowych, linie debetowa itp.

 • rodzaj umowy

Dla banku ważna jest regularność dochodów i rodzaj umowy. Najbardziej wiarygodne są osoby, które pracują w oparciu o umowę o pracę. Oczywiście źródło dochodów musi być legalne.

– Analiza jakościowa

Analiza jakościowa to sprawdzenie danych, które mogą mieć wpływ na spłatę zobowiązań, czyli:

 • wiek,
 • stan cywilny,
 • liczba osób na jego utrzymaniu kredytobiorcy,
 • status mieszkaniowy i majątkowy,
 • wykształcenie,
 • wykonywany zawód, zajmowane stanowisko i staż pracy,
 • historia kredytowa.

Historia kredytowa ukazuje, czy potencjalny kredytobiorca regularnie spłacał wcześniejsze zobowiązania finansowe, ale nie tylko. Istotne jest również samo zbudowanie historii kredytowej. Kredytobiorca, który nigdy wcześniej nie brał kredytów lub pożyczek, nie jest wcale wiarygodny. Dużo lepiej wypada osoba, która ma na koncie spłacone zobowiązania. Istotne jest budowanie pozytywnej historii kredytowe. Podobnie jest z kartami kredytowymi, które są spłacane w terminie.

Wiedząc, co ma wpływ na wysokość zdolności kredytowej, jest się w stanie poniekąd zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji.

Raport z BIK

Raport z BIK to jeden z najistotniejszych dokumentów, jakie bank bierze pod uwagę, przeprowadzając badanie zdolności kredytowej. Jeszcze przed wybraniem się do banku, warto samodzielnie sprawdzić swoją historię w BIK. Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek, sprawdzimy, czy przypadkiem nie zapomnieliśmy o jakieś starej karcie kredytowej lub debecie. Mało tego, uzyskując stosowną informację, będziemy mieli szansę naprawienia tego, jeszcze zanim raport pobierze bank.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja publiczna, do której trafiają dane wszystkich osób, które kiedykolwiek zaciągnęły kredyt (nawet ten najmniejszy). W bazie BIK odnotowane są informacje o zobowiązaniach zarówno spłaconych, jak i niespłaconych.

Bank zawsze ocenia zdolność kredytową i w pierwszej kolejności prześwietla bazę BIK. Jeżeli nie masz żadnych zaległych zobowiązań, to spełniasz jeden z najistotniejszych warunków wpływających na pozytywną decyzję kredytową.

W przypadku historii w BIKu, która budzi wątpliwości, przestajesz być dla banku wiarygodnym klientem. Dlaczego? Zaległości w spłatach wcześniejszych kredytów oznaczają, że podobnie może być ze spłatą kredytu, o który aktualnie wnioskujesz.

Co obniża zdolność kredytową?

Na naszą zdolność kredytową negatywnie wpływają następujące czynniki:

 • niespłacone zobowiązania,
 • wysokie wydatki stałe,
 • limit debetowy w koncie (niespłacany)
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • zobowiązania zaciągnięte w obcej walucie,
 • wynagrodzenie, na które składa się kilka składników

Kredyt bez zdolności kredytowej – czy to możliwe?

Pytanie, czy można otrzymać kredyt z negatywną historią kredytową, pada bardzo często. Warto podkreślić, że jeśli dane klienta są obecnie w BIKu, to nie zostaje on od razu skreślony. Wiele zależy od sumy zaległości. Warunki udzielenia kredytu są na ogół ustalane indywidualnie. Prócz tego, należy wziąć pod uwagę to, że w bazie BIK figuruje się przez określony czas. Niespłacone kredyty mogą być widoczne nawet przez 5 lat od momentu całkowitej spłaty. W przypadku zobowiązań dłuższych niż 60 dni bank musi informować o przetwarzaniu danych. Po kolejnych 30 dniach można już zostać umieszczonym w bazie. Po 5 latach dane wygasają, ale należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. I dopiero wówczas czyści się historia zadłużenia.

Jak widać, jeden niespłacony dług może się długo ciągnąć. Kwestie związane z kredytami i sprawdzaniem zdolności kredytowej są skomplikowane, podobnie jak samodzielne sprawdzenie zdolności. Warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego, który przeanalizuje naszą sytuację i wskaże nam wszystkie dostępne opcje.