Umowa kredytowa – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Umowa kredytowa

Decyzja o kredycie hipotecznym lub konsumpcyjnym nie jest łatwa. Na wstępie zawsze warto przeanalizować wszystkie dostępne opcje, a także dokładnie przeczytać umowę kredytową. Pamiętaj, że przeoczenie niekorzystnych zapisów może Cię sporo kosztować. Jak wygląda umowa kredytowa? Jakie konsekwencje ponosisz, podpisując ją? Jakie są Twoje prawa i obowiązki? Jakie są prawa i obowiązki banku? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w artykule.

Jak wygląda umowa kredytowa i jakie informacje zawiera?

Umowa kredytowa to dokument zawarty pomiędzy bankiem a kredytobiorcą – określa on warunki, na jakich bank pożycza kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy. Dokument ten składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się ogólne warunki umowy, w drugiej opis konkretnej sytuacji kredytobiorcy. Ustawa o prawie bankowym dokładnie precyzuje, czym jest umowa kredytowa. Art. 69 ust. 1 zawiera następujący zapis:

„Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.

W każdej umowie kredytowej muszą się znaleźć niezbędne informacje dotyczące m.in. następujących kwestii:

  • strony umowy,
  • kwota i waluta kredytu,
  • cel, na który kredyt został udzielony,
  • zasady i termin spłaty kredytu,
  • wysokość oprocentowania oraz warunki jego zmiany,
  • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
  • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
  • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
  • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Odpowiedzi na pytania typu, jakie dokładnie elementy zawiera umowa kredytu, ile wynosi prowizja banku, jakie są konsekwencje nieuregulowania w terminie rat oraz jakie są obowiązki i prawa posiada bank, powinny być znane jeszcze zanim podpiszesz umowę.

Na jakie elementy umowy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy kredytowej?

Przed podpisaniem umowy kredytowej, musisz zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Najważniejsza dotyczy oczywiście kwoty udzielanego kredytu. W przypadku kredytu hipotecznego niezbędne jest opisanie celu, na jaki pożyczamy określoną kwotę. Raz jeszcze sprawdź warunki, jakie stawia bank przed uruchomieniem środków z kredytu. Dowiedz się dokładnie, jakie dokumenty musisz dostarczyć do banku – zadbaj o to, by zebrać je w odpowiednim terminie. Jeszcze przed podpisaniem umowy, musisz wiedzieć, ile wynosi całkowity koszt kredytu. Kwestie takie, jak marża i prowizja mogą być negocjowane. Zwróć również uwagę na harmonogram spłaty danego kredytu. Sprawdź, czy wszystko się w nim zgadza, łącznie z rodzajem rat, jakie ustalałeś z bankiem. Przed podpisaniem umowy przeczytaj ją dokładnie i nie przeocz zapisów o swoich obowiązkach i o konsekwencjach, jakie Ci grożą, jeśli ich nie dopełnisz.

Pamiętaj, że w chwili, gdy podpisujesz dokument, wyrażasz zgodę na to, by wszystkie obecne w niej zapisy znalazły zastosowanie w praktyce. Po złożeniu podpisu nie będziesz mógł renegocjować żadnego warunku i niczego zmieniać.

Obowiązki i prawa wynikające z podpisania umowy kredytowej

Wszystkie obowiązki wynikające z podpisania umowy kredytowej określa prawo bankowe. Bank jest zobowiązany do udzielenia kredytobiorcy kredytu w ustalonej wysokości, na określony cel i czas – konkretne informacje znajdują się oczywiście w umowie. Środki zostają przekazane kredytobiorcy we wskazany przez niego sposób. Kredytobiorca ma z kolei obowiązek spłaty pożyczonej kwoty wraz z odsetkami na określonych w umowie zasadach. Kredytobiorca, podpisując umowę, zgadza się również ponieść koszty prowizji dla banku od udzielonego kredytu. Każda strona umowy kredytowej powinna być zaparafowana.

Jeszcze przed zaciągnięciem kredytu, kredytobiorca jest zobowiązany do poddania się weryfikacji finansowej. Bank sprawdza zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy przed podpisaniem umowy, ale ma również prawo powtórzyć tę czynność po podpisaniu umowy. Na tej podstawie może on obniżyć kwotę kredytu, a nawet wypowiedzieć umowę. Bank może również sprawdzić, czy wykorzystałeś kredyt zgodnie z zadeklarowanym w umowie celem. Obowiązkiem banku jest bezwzględne poinformowanie kredytobiorcy o opóźnieniu spłaty kredytu. W przypadku regularnych opóźnień lub braku spłaty, bank może wypowiedzieć umowę.

Co ważne, nawet po podpisaniu umowy kredytowej bank może nie wypłacić kredytu. Oczywiście ma to związek z niewypełnieniem warunków umowy przez klienta. Należy jednak podkreślić, że kredytobiorca również może odstąpić od umowy – ma na to 14 dni od daty podpisania.

Podsumowanie

Przed koniecznością zaciągnięcia kredytu staje niemalże każda osoba. Podpisanie umowy kredytowej budzi powszechny lęk, ale najczęściej jest on związany z nieznajomością przepisów oraz z brakiem orientacji w temacie. Właśnie z tego względu warto skorzystać z usług niezależnego doradcy kredytowego, który wyjaśni wszystkie nieścisłości. Dzięki temu można ustrzec się błędów i uniknąć podpisania niekorzystnych umów, których konsekwencje byśmy ponosili przez wiele lat. Ekspert finansowy jest doskonale zorientowany w podstawach prawnych i nakreśli prawa, ale też obowiązki obydwu stron – zarówno banku, jak i kredytobiorcy. Zanim podpiszesz umowę kredytową, zorientuj się dokładnie w każdej kwestii. Pomoc profesjonalnego doradcy sprawi, że wybierzesz najkorzystniejszą dla siebie opcję, a dokument, który podpiszesz, nie będzie miał przed Tobą żadnych tajemnic.