Restrukturyzacja kredytu w dobie pandemii

Restrukturyzacja kredytu w dobie pandemii

Pandemia przyczyniła się do kryzysu w wielu branżach. Część pracowników ze stabilną pozycją zawodową i przyzwoitymi zarobkami z dnia na dzień została bez zatrudnienia. Los wielu firm jest wciąż niepewny, a wizja kolejnej fali pandemii budzi ogromne lęki i obawy dotyczące przyszłości. Tymczasem życie toczy się dalej i nie da się uciec przed codziennością. Dotychczasowe rachunki i wydatki rosną, a zobowiązania kredytowe przytłaczają. W sytuacji utraty pracy lub zmiany warunków zatrudnienia, kredyt staje się dodatkowym obciążeniem dla budżetu rodzinnego. Istnieje jednak kilka sposobów, by powoli wychodzić z kłopotów finansowych.

  • Na czym polega restrukturyzacja kredytu?
  • Jakie są propozycje banków dotyczące restrukturyzacji?
  • Jak wygląda umowa restrukturyzacyjna kredytu?
  • Czy restrukturyzacja kredytu się opłaca?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Czym jest restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu to pojęcie, które obecnie znają niemalże wszyscy kredytobiorcy. Ta usługa oferowana dziś w niemalże każdym banku polega na zmianie warunków spłaty, które pierwotnie określała umowa kredytowa. Jeśli osoba w momencie zaciągania kredytu miała bardzo dobre warunki pracy, które umożliwiały bezproblemową spłatę rat, a w wyniku różnych okoliczności, takich jak np. utrata czy zmiana pracy, jej zdolność kredytowa znacząco zmalała, to warto zdecydować się na restrukturyzację. W ramach usługi tej bank może zaoferować różne rozwiązania. Największym zainteresowaniem cieszy się oczywiście restrukturyzacja kredytu hipotecznego. Ciężko się temu dziwić – w końcu budżet jest najczęściej obciążony właśnie z powodu kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania lub domu.

Kiedy warto zdecydować się na restrukturyzację kredytu?

Restrukturyzacja kredytu może wynikać z wielu sytuacji. Obecny kryzys związany z koronawirusem oczywiście przyczynił się do gwałtownie rosnącej popularności tego rozwiązania, niemniej praktycznie w każdym momencie kredytobiorca może się znaleźć w sytuacji bez wyjścia. Wystarczy zmiana warunków zatrudnienia, pogorszenie stanu zdrowia, wypadek, czy też jakiekolwiek inne zdarzenie losowe. W efekcie pogorszenia sytuacji ekonomicznej spłacanie miesięcznych rat kredytowych staje się praktycznie niemożliwe. Właśnie wówczas warto rozważyć restrukturyzację zaciągniętego kredytu.

Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Zmiana warunków spłaty dotychczasowych zobowiązań kredytowych zaproponowanych w ramach restrukturyzacji to opcja, która polega ona na tym, że wierzyciel restrukturyzacyjny, przejmuje zobowiązania kredytowe z innych banków. Tym samym jedynym wierzycielem pozostaje ten bank, w którym decyduje się właśnie na taką opcję. Pozostałe długi zostają spłacone. Kredytobiorca miesięcznie nie musi już spłacać kilku rat, a jedną. Takie rozwiązanie pozwala też zaoszczędzić na kosztach obsługi narzuconych przez bank.

Rozwiązania restrukturyzacyjne proponowane w bankach

Sama restrukturyzacja kredytu polega na tym, że bank modyfikuje umowę, a dokładniej warunki kredytowania. Zostają one dostosowane do bieżących możliwości finansowych klienta. W sytuacji, gdy kredytobiorca ma zaciągniętych kilka kredytów, to warto przemyśleć ich połączenie. Po pierwsze klient zyska korzystniejsze warunki, a po drugie nie będzie musiał pamiętać o różnych terminach spłaty w różnych bankach.

Przeważnie osoby, którym zmniejsza się dochód, decydują się na kredyt konsolidacyjny. Jeśli klient ma problemy ze spłatą i staje się coraz bardziej zadłużony, to banki zmieniają harmonogram spłat, ale wiąże się to z wydłużeniem okresu spłaty kredytu, a tym samym z nieco większymi odsetkami.

Osoby stabilne finansowe również chętnie łączą kilka zobowiązań w jedną ratę. Pozbycie się wszystkich kredytów, by je jak najszybciej spłacić, pozwala zaoszczędzić na odsetkach. Wówczas bank w ramach umowy restrukturyzacyjnej proponuje na ogół wyższą comiesięczną ratę, ale należy podkreślić, że nie zawsze musi się zgodzić na taką umowę.

Restrukturyzacja kredytu w okresie pandemii

Wiele banków już na początku pojawienia się pandemii, przewidziało jej skutki. Mając przed sobą wizję pogorszenia się zdolności kredytowej w wyniku obostrzeń, same zaczęły występować do klientów. Proponowane rozwiązania na ogół dotyczyły czasowego zawieszenia spłacania rat lub wakacji kredytowych. Oczywiście propozycje banków nie wiążą się z obniżeniem zobowiązań, a z podniesieniem oprocentowania naliczanego od przedłużonego okresu spłat.

Przed pandemią duże zainteresowanie opcjami restrukturyzacyjnymi wykazywali kredytobiorcy, którzy chcieli poprawić sobie warunki zaciągniętych kredytów. Restrukturyzacja kredytu hipotecznego była rozwiązaniem, z którego najczęściej korzystali kredytobiorcy. Należy podkreślić, że banki nie zawsze godzą się na umowy restrukturyzacyjne. Czasem jest to zależne od wewnętrznych uregulowań.

Rozwiązania restrukturyzacyjne proponowane w bankach

W ramach restrukturyzacji kredytu bank może zaproponować różne rozwiązania.

Konsolidacja to często najczęściej spotykane rozwiązanie w ramach restrukturyzacji. W końcu jedna rata do comiesięcznej spłaty pozwala odetchnąć i odciążyć budżet. Sam kredyt konsolidacyjny łączy kilka kredytów w jeden. Nierzadko jest to najlepsza opcja dla kredytobiorców zadłużonych w kilku różnych bankach.

  • Wydłużenie okresu kredytowania

Wydłużenie okresu spłaty kredytu wiąże się ze zmniejszeniem wysokości miesięcznej raty. Tym samym poprawia się zdolność kredytowa kredytobiorcy. Należy jednak podkreślić, że rozwiązanie to przyczyni się do podniesienia kosztów kredytu. W końcu dłuższy okres odsetkowy to wyższy koszt kredyt. Z tego też względu należy rozważyć plusy i minusy tej opcji. Chcąc dokonać restrukturyzacji kredytu hipotecznego, można znacząco poprawić swoją obecną sytuację finansową.

  • Skrócenie okresu kredytowania

Z opcji skrócenia okresu kredytowania na ogół korzystają osoby, które chcą jak najszybciej pozbyć się zobowiązania. Spłata jednego kredytu jest bardziej opłacalna niż spłata kilku. Należy jednak pamiętać, że rata jest wyższa i to na ogół znacząco.

  • Wakacje kredytowe

O wakacjach kredytowych zrobiło się głośno już na początku pandemii. Odroczenie terminu spłaty rat w całości polega na tym, że przez określony czas nie płaci się rat, a tym samym obciążenie dla budżetu domowego jest niższe. Należy jednak podkreślić, że odsetki są przez cały czas naliczane. Czas wakacji kredytowych jest ustalany indywidualnie przez bank i jest uzależniony od wielu czynników.

  • Przewalutowanie kredytu

W przypadku kredytów w obcej walucie czasem można skorzystać z przewalutowania kredytu. Rozwiązanie to wiąże się jednak z ryzykiem. Z jednej strony zmniejsza się oprocentowanie, jednak z drugiej może się zmienić wartość waluty.

  • Raty balonowe

Zamiana rat stałych na raty rosnące to opcja pozwalająca nieco odciążyć budżet w ciągu najbliższych miesięcy. Czasem wysokość raty początkowej może być naprawdę niska. Warto jednak podkreślić, że w przyszłości rata będzie dużo wyższa, gdyż suma zaciągniętego kredytu pozostaje bez zmian.

  • Skorygowanie oprocentowania

Restrukturyzacja kredytu w formie zmiany marży kredytowej i stopy oprocentowania jest opcją, na którą niechętnie godzą się banki. W końcu opcja ta zmniejsza zyski banku.

Umowa restrukturyzacyjna kredytu

Restrukturyzacja kredytu pozwala wyjść z kłopotów finansowych. Może się o to starać praktycznie każdy. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z takiej opcji będzie łatwiejsze, jeśli posiada się odpowiednią historię w BIK. Często to właśnie od tego czynnika zależy decyzja banku.

Wniosek o restrukturyzację kredytu

Wniosek o restrukturyzację kredytu wiąże się ze sprawdzeniem historii kredytowania w różnych bazach. Samo pismo musi zawierać potwierdzenie stałych dochodów. Należy do niego dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. W przypadku emerytów i rencistów koniecznie jest przedłożenie dokumentów potwierdzających otrzymywanie świadczenia. Osoby prowadzące własną działalność są zobowiązane dostarczyć zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Do tego należy dołączyć dokument ukazujący obroty finansowe i zyski.

W samym wniosku należy zaproponować najkorzystniejsze dla nas rozwiązanie i podać uzasadnienie, które zawiera opis aktualnej sytuacji finansowej oraz inne dowody. Jeśli chcemy zyskać pewność, że cały wniosek będzie odpowiednio sformułowany, a tym samym zwiększą się nasze szanse to, że bank pozytywnie rozpatrzy naszą prośbę, to warto zwrócić się o pomoc do doradcy kredytowego. Posiada on doświadczenie i wie, jak przekonać bank do najkorzystniejszego rozwiązania dla kredytobiorcy.