Ile czasu ma bank na rozpatrzenie wniosku o kredyt?

Ile czasu ma bank na rozpatrzenie wniosku o kredyt

Składanie wniosku kredytowego dla większości osób wiąże się ze sporym stresem. W końcu wszystkie dokumenty muszą zostać prawidłowo wypełnione, a do tego niezbędne jest dostarczenie masy dodatkowych zaświadczeń, choćby tych, dotyczących zarobków. W efekcie już po złożeniu wszystkich papierów klienci zastanawiają się, czy na pewno złożyli do banku wszystko to, co niezbędne i z niecierpliwością oczekują na decyzję.

 • Jak długo czeka się na kredyt hipoteczny?
 • Czy bank może wydłużyć czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego?
 • Jakie są etapy rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny?
 • Decyzja kredytowa wstępna a ostateczna – czym się różnią?

W artykule znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania i wyjaśnienia dotyczące problematycznych kwestii związanych z kredytami hipotecznymi.

Kredyt hipoteczny – etapy

Proces przyznawania kredytu hipotecznego jest dosyć skomplikowany i dzieli się na kilka etapów.

Na początku bank ocenia zdolność kredytową – tu pod uwagę brane są różne wytyczne, takie jak dochód osobę w rodzinie, koszty utrzymania, zarobki, suma rat innych zobowiązań itp. Kiedy zdolność kredytowa zostaje oceniona pozytywnie, to składa się wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego oraz wymagane dokumenty:

 • zapis w księdze wieczystej,
 • informacje o wykonawcy i pozwolenia na budowę,
 • zaświadczenie o wysokości zarobków,
 • wyciąg z konta.

Po złożeniu wniosku i dostarczeniu dokumentów bank rozpoczyna weryfikację wniosku.

Szczegółowo etapy kredytu hipotecznego od momentu wyboru nieruchomości po pozytywną decyzję przedstawiają się następująco (dotyczy to sytuacji, kiedy zdolność kredytowa została już sprawdzona):

 • Podpisanie umowy przedwstępnej ze sprzedawcą nieruchomości
 • Złożenie wniosku kredytowego oraz wymaganych dokumentów
 • Analiza wniosku – teoretycznie nie powinna zająć dłużej niż 21 dni.
 • Wydanie decyzji o przyznaniu kredytu.

Warto wspomnieć, że nieraz bank żąda dostarczenia kolejnych dokumentów. Dopiero po dopełnieniu tych formalności podpisuje się umowę. Następnie podpisuje się umowę ze sprzedawcą nieruchomości i następuje uruchomienie kredytu, czyli wypłata środków pieniężnych.

Decyzja kredytowa – czym jest?

Decyzja kredytowa to informacja dotycząca tego, czy klient otrzymał kredyt, o który wnioskował. Bank zawsze podejmuje ją w odpowiedzi na wniosek kredytowy. Zanim jednak dochodzi to wydania decyzji kredytowej, przeprowadzana jest cała procedura weryfikacji wniosku. Następnie pracownik banku przekazuje wstępną decyzję, która nie jest wiążąca i może się zmienić (w praktyce jest to jednak zielone światło). Decyzja ta przekazywana jest ustnie. Później otrzymujemy decyzję ostateczną, która może być pozytywna lub negatywna. Nieraz możemy również spotkać się z decyzją warunkową – w tym przypadku należy pełnić pewne wymagania, by wszystko zakończyło się pozytywnie.

Negatywna decyzja kredytowa zawiera przeważnie krótkie uzasadnienie stanowiska banku.

Pozytywna wiąże się już z konkretnymi informacjami dotyczącymi kredytu:

 • postanowienie o przyznaniu kredytu,
 • wysokość kwoty przyznanego kredytu,
 • okres kredytowania oraz wysokość miesięcznych rat,
 • koszty kredytu – wysokość oprocentowania, prowizji banku itp.,
 • informacje dodatkowe (dotyczące np. ubezpieczenia lub zabezpieczenia).

Kredyt hipoteczny – czas oczekiwania

Kredyt hipoteczny jest jednym z najbardziej skomplikowanych kredytów bankowych. W końcu jest on udzielany na długi okres i dotyczy dużej sumy. Mało tego, wymagany jest szereg dokumentów, które muszą zostać poddane szczegółowej analizie. Weryfikowana jest nie tylko zdolność kredytowa klienta, ale również cena nieruchomości.

Według przepisów bank ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi kredytobiorcy. Określa to ustawa o kredycie hipotecznym, która została uzupełniona przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Ostatecznie wskazano, że czas na wydanie decyzji kredytowej liczy się od momentu złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej.

Ile w praktyce trzeba czekać na decyzję o kredycie hipotecznym?

Jak już wiadomo, bank potrzebuje sporo czasu, by podjąć decyzję, czy przyznać kredyt hipoteczny. Jak długo się czeka na rozpatrzenie wniosku w praktyce?

W praktyce bankom zdarza się obchodzić przepis dotyczące 21 dni. Dlaczego? W niektórych bankach składa się na wstępie dokument o ocenę zdolności lub tzw. zapytanie o kredyt. Po pewnym czasie bank prosi o kolejne dokumenty, przez co terminy się wydłużają.

Bank na udzielenie odpowiedzi ma trzy tygodnie. Nie zawsze jednak po tym czasie możesz liczyć na ostateczną odpowiedź. Proces może przeciągnąć się aż do miesiąca. Dlaczego?

Rozpatrywanie wniosków kredytowych – etapy

W zależności od banku, w którym staramy się o kredyt, możemy spotkać się z dwuetapowym rozpatrywaniem wniosku lub z jednoetapowym.

 • Dwuetapowy proces rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny

Rozpatrywanie wniosku kredytowego jest skomplikowanym procesem. Przez pierwsze dwa tygodnie sprawdza się całą dokumentację i się ją analizuje. Właśnie dlatego tak ważne jest to, by dokładnie przejrzeć wytyczne banku i złożyć dokładnie takie dokumenty, jakie są wymagane – dzięki temu poszczególne procedury nie będą się niepotrzebnie wydłużać. Na ogół po dwóch tygodniach jest wydawana decyzja wstępna. Kolejne dwa tygodnie to m.in. wycena mieszkania. Dwuetapowy proces ma tę przewagę nad jednoetapowym, że klient po dwóch tygodniach otrzymuje decyzję wstępną – a ta rzadko kiedy różni się od ostatecznej.

 • Jednoetapowy proces rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny

Niektóre banki wniosek o kredyt hipoteczny rozpatrują jednoetapowo. Wówczas na odpowiedź czeka się miesiąc.

Czy bank może wydłużyć czas oczekiwania na decyzję kredytową?

Bank może niestety wydłużyć czas na podjęcie decyzji. Takie sytuacje mają miejsce np., kiedy nie dostarczy się wszystkich niezbędnych dokumentów lub też jakieś pismo zostanie niewłaściwie wypełnione. W każdej chwili bank może poprosić o uzupełnienie dokumentów, danych, doniesienie różnych pism lub też po prostu o korektę poszczególnych załączników. W przypadku popularnych kredytów hipotecznych do banków wpływa więcej wniosków, a więc czas oczekiwania może się wydłużyć.

Wstępna decyzja kredytowa a ostateczna

Jak już zostało wspomniane wyżej, dwuetapowy proces rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny umożliwia otrzymanie wstępnej decyzji kredytowej już po dwóch tygodniach.

 • Wstępna decyzja kredytowa

Decyzja wstępna to informacja, która przeważnie rzadko kiedy się zmienia. Można się zatem spodziewać, że otrzyma się pozytywną decyzję kredytową. Podczas fazy wstępnej bank wylicza zdolność kredytową – sprawdza historię w BIK (niezbędna jest nasza zgoda), analizuje wiek, zawód, umowę o pracę. Jeśli te procesy przejdą pozytywnie, to wstępnie oceniana jest nieruchomość.

Nieraz po otrzymaniu pozytywnej wstępnej decyzji, klient musi dostarczyć dodatkowe dokumenty do banku.

 • Ostateczna decyzja kredytowa

Ostateczna decyzja kredytowa ma charakter wiążący. Bank udzielając zgody na kredyt, przedstawia dokumenty, które są ważne 30 dni, gdyż stanowią one ofertę (według Kodeksu Cywilnego).

Oczywiście nawet otrzymując pozytywną decyzję kredytową, możemy jeszcze zmienić zdanie – pod warunkiem, że nie podpisaliśmy umowy.

Pozytywna decyzja kredytowa – co dalej?

Kiedy wniosek kredytowy zostaje pozytywnie rozpatrzony, a klient dalej jest zainteresowany kredytem, to następuje podpisanie umowy z bankiem. Po tym klient jest zobowiązany przenieść na siebie własność nieruchomość, podpisać akt notarialny i złożyć wniosek o wpisanie hipoteki na rzecz banku.

Kredyt hipoteczny – ile czasu mija od złożenia wniosku do wypłaty środków?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile tak naprawdę powinno się zarezerwować czasu na cały proces – od złożenia wniosku aż do wypłaty środków. Jest to uzależnione od wielu kwestii, w tym również od tego, jaką nieruchomość się nabywa – czy z rynku wtórnego, czy z pierwotnego, czy mieszkanie, czy dom. Na ogół na cały proces trzeba przeznaczyć około 2 miesięcy.

Jak szybko otrzymać decyzję kredytową?

Procedury bankowe zajmują sporo czasu, jednak można wykonać kilka rzeczy, by nie natrafić po drodze na żadne komplikacje. Przede wszystkim należy dokładnie skompletować dokumenty i wypełnić je dokładnie, krok po kroku. Pamiętajmy, by sprawdzić szczegółowo, jakie konkretnie załączniki są wymagane i dokumenty. Chcąc mieć wszystko pod kontrolą, warto skorzystać z usług doradcy finansowego, który posiada wiedzę na temat wszystkich procedur i szczegółowo sprawdza dokumentację, zwracając przy tym uwagę na szczegóły.