Odwoływanie zgody

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Zgodnie z zaleceniami RODO, każdy użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Aby wycofać udzieloną zgodę należy podać imię i nazwisko oraz jedną z dwóch opcji: e-mail lub numer telefonu podane we wcześniejszym formularzu.

Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy danych ic-ekspertfinansowy.pl. Oświadczam, że wycofuję swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Open Finance S.A. reprezentowaną przez Income Consulting Łukasz Wolski. Rozumiem, że skutkiem cofnięcia zgody będzie zaniechanie dalszych czynności polegających na usługach eksperta finansowego, w tym przygotowania ofert produktów finansowych.