Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych (RODO)

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia wcześniejszej dyrektywy („RODO”). W związku z powyższym Income Consulting Łukasz Wolski ul. Kartograficzna 86, 03-290 Warszawa, NIP 1132609773 informuje, iż stosuje Politykę przetwarzania danych osobowych, zawierającą informacje związane ze stosowaniem RODO, dotyczące m.in. administratora danych osobowych, sposobów ochrony danych osobowych klientów Income Consulting Łukasz Wolski ul. Kartograficzna 86, 03-290 Warszawa, NIP 1132609773, jak również celów oraz podstawy przetwarzania tych danych.

Czym są dane osobowe:

Zgodnie z art. 4 ust.1 RODO pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. To każda informacja, która wskazuje na konkretną osobę – imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych:

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto jest administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Income Consulting Łukasz Wolski ul. Kartograficzna 86, 03-290 Warszawa, NIP 1132609773.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz wykonania usługi pośrednictwa oraz doradztwa finansowego.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres wzajemnej współpracy w zakresie doradztwa oraz pośrednictwa finansowego.

UMÓW SIE NA SPOTKANIE

Przetwarzanie danych osobowych:

Państwa dane osobowy będą, za Państwa zgodą, przetwarzane oraz przekazywane instytucją bankowym w celu weryfikacji dokumentacji z zakresu doradztwa oraz pośrednictwa finansowego oraz zawarcia umowy kredytowej.

Income Consulting Łukasz Wolski ul. Kartograficzna 86, 03-290 Warszawa, NIP 1132609773 przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych, w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy oraz obowiązków prawnych.

Zabezpieczenie danych

Wszelkie Państwa dane osobowe są chronione za pomocą szyfrowania z użyciem programu szyfrującego 7.zip. Zgodnie z rozporządzeniem RODO chronimy zebrane dane przed wglądem osób trzecich.

Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie danych osobowych w związku z wykonaniem usług pośrednictwa oraz doradztwa finansowego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

Uprawnienia:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, jak również prawo żądania ich usunięcia, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Prawo do informacji o tym, czy i w jakim celu dana firma przetwarza Państwa dane osobowe oraz, czy dane te są przekazywane innym podmiotom.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Doradztwo kredytowe Income Consulting Umów się na bezpłatne spotkanie i zapytaj o możliwości finansowania