Hotele i Restauracje Villa Park sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – Warszawa-Wesoła

Informacja

Syndyk masy upadłości Hotele i Restauracje Villa Park sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż części przedsiębiorstwa upadłego stanowiącego zabudowany kompleks hotelowo-

restauracyjny położony w Warszawie – Wesołej przy ul. Władysława Raczkiewicza  89, w skład, którego wchodzą ruchomości, wyposażenie hotelu oraz nieruchomość położona przy ul. Władysława Raczkiewicza  89 w Warszawie – Wesołej, o powierzchni 3,367m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00363822/9

Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w kancelarii syndyka w Warszawie na ul. Witkiewicza 14 w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 52/15 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie.

 

Galeria zdjęć

Dokumenty do pobrania

Plik do pobrania – Regulamin przetargu

Plik do pobrania – Operat szacunkowy