Hotele i Restauracje Villa Park sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – Otwock

Informacje:

Syndyk masy upadłości Hotele i Restauracje Villa Park sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż części przedsiębiorstwa upadłego stanowiącego zabudowany kompleks hotelowo- restauracyjny położony w

Otwocku – przy ul. Wspaniałej 47, w skład, którego wchodzą ruchomości, wyposażenie hotelu oraz nieruchomości położone przy ul. Wspaniałej 47 w Otwocku , o łącznej powierzchni 10.762 m2, dla których Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WA1O/00055983/0 oraz WA1O/000054241/0

Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w kancelarii syndyka w Warszawie na ul. Witkiewicza 14 w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 52/15 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie.

Galeria:

 

Dokumenty do pobrania:

Plik do pobrania – Regulamin przetargu 

Plik do pobrania – Operat szacunkowy